Introduïu la paraula a buscar

Blog

CAPER, acadèmia Terrassa donant classes des del setembre de 2003. Líders en reforç escolar, reeducacions psicopedagògiques i preparació de la Selectivitat.

Acadèmia repàs escolar | Classes repàs

Acadèmia repàs escolar | Classes repàs

Fruit d’intenses reunions de treball durant els Nadals del 2002, i després de mesos buscant local i enllestint els tràmits necessaris per l’obertura, el setembre de 2003 s’iniciaven les classes de repàs escolar i proves accés a Terrassa. Començàvem l’aventura amb els nostres alumnes, un de repàs 4 de primària, i l’altre de 1r d’ESO. […]