Introduïu la paraula a buscar

Sobre CAPER

Sobre CAPER

QUI SOM

CAPER (Centre d'APrenentatge PERsonalitzat) és un centre d'ensenyament privat de Terrassa especialitzat en reforçar l'acció formativa d'alumnes amb necessitats educatives diverses; complementant l'acció de pares, centres d'ensenyament reglats i especialistes.

ORIENTAT A

Alumnes de Primària, ESO, CF's, Batxillerat, proves d'accés (Selectivitat) i universitaris.

bg-icon-box-2
MISSIÓ

Perseguim que l'alumne obtingui bons resultats, s'imposi autodisciplina a mida que vagi assolint hàbits, adquireixi un grau creixent de responsabilitat i autonomia, i que gaudeixi de salut emocional i autoestima.

L'EXPERIÈNCIA

Varem iniciar les primeres classes el setembre de 2003 i des de llavors ens hem esforçat any rere any per millorar la nostra metodologia. Cada any confien en CAPER més de 250 alumnes.

PERSONALITZACIÓ

Ens orientem totalment vers l'alumne. Tots els alumnes són especials i s'han de sentir valorats. Només practiquem formació personalitzada i creiem que la nostra metodologia garantitza la participació activa de l'alumne en els processos d'aprenentatge. Creiem en la formació que propicia una educació integral pel que fa a coneixements, destreses i valors, en tots els àmbits de la vida personal, familiar, social i escolar.

METODOLOGIA BÀSICA

Impartició de programes de treball personalitzats en classes de 2, 3, 4 o 5 alumnes. Tutories organitzatives individuals.

MENTALITAT POSITIVA

A CAPER creiem que tots els alumnes poden millorar i sortir-se'n. La nostra feina és esbrinar com afrontar problemàtiques diverses, i un cop enteses, dedicar-hi l'energia, la il·lusió i una metodologia adequada per solucionar-les.

TREBALL

A CAPER creiem en l'esforç i el valorem més que els mateixos resultats. Creiem que la feina estructurada fonamenta hàbits i comportaments positius, i a ajuda a ``jugar sense fer trampes``. Creiem que és la feina en equip, de la que és part fonamental el propi alumne, la que du a resultats. Creiem que es pot treballar i aprendre gaudint, i trobar satisfacció intel·lectual i divertiment en el procés d'aprenentatge.

ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ

Creiem que és indispensable la coordinació amb pares, tutors i altres especialistes. Creiem que la transparència i claredat en aquestes relacions, basades en un flux d'informació suficient i estructurat, és un dels pilars del nostre mètode.

EQUIP

Coneix el nostre equip