Enter your keyword

post

S’acosta la Selectivitat 2018, les proves d’accés a la universitat

S’acosta la Selectivitat 2018, les proves d’accés a la universitat

Un any més ja tenim en girant la cantonada les proves d’accés a la universitat, la Selectivitat 2019.

Anem a aclarir alguns conceptes relatius a les proves d’accés.

Quan són les dates de la prova de selectivitat 2018?

Les dates de la prova de selectivitat 2018, com en el curs passat, seran dos. Parlem de dues convocatòries: selectivitat juny 2018 i selectivitat setembre 2018. Les PAU de juny se celebren a Catalunya els dies 12, 13 i 14 de juny de 2018. I els exàmens de la convocatòria extraordinària (o de setembre) serà els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2018.

On es fan les proves de selectivitat 2018?

Les proves es realitzaran principalment en universitats públiques catalanes. Els resultats de les mateixes serà publicats al portal Accessnet pels voltants de Sant Joan.

Puc accedir a la universitat al setembre?

Els alumnes que hagin cursat les PAU al setembre, o sigui que han accedit a la selectivitat 2018 en la seva convocatòria extraordinària, i volen accedir a universitats públiques, solen trobar-se que al setembre ja no queden places.

Què hi ha de nou a la selectivitat 2018?

Les principals novetats de la Selectivitat 2018 són dos. La primera d’elles és que Història de la filosofia ja no formarà part de la fase general. És a dir, que els alumnes hauran de presentar-se a l’assignatura d’Història obligatòriament. Història de la filosofia passa doncs a pertànyer al grup de les assignatures que es cataloguen com a “específiques”.

La segona novetat de la selectivitat 2018 és que fins aquest curs passat, Història de l’Art era una de les quatre assignatures que es podien triar com a cinquena matèria de la fase general; en canvi, en aquestes PAU 2018, se substitueix Història de l’art per Fonaments de les arts. Aquestes novetats no han agradat en especial als professors de filosofia de Catalunya.

Quantes fases tenen les PAU 2018?

Les PAU 2018 segueix constant de dues fases: la fase obligatòria i la fase voluntària. La fase obligatòria, o també anomenada fase general, constarà de cinc exàmens: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, història, llengua estrangera (anglès o francès) i una cinquena assignatura a escollir entre matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials, llatí o fonaments de les arts. En la fase voluntària, o també anomenada específica, es poden triar d’una a tres matèries segons els estudis universitaris que l’alumne vulgui cursar.

Recordem que la nota obtinguda en la fase general té una validesa indefinida, mentre que l’obtinguda en la fase específica caduca al cap de dos anys. Un alumne es pot presentar tantes vegades com vulgui a les PAU per millorar o pujar les seves notes, ja sigui a la fase general, a l’específica, o les dues alhora. La nota que se li mantindrà és en qualsevol cas la més alta obtinguda en qualsevol de les convocatòries.

Necessito la selectivitat 2018 per accedir a un cicle formatiu de grau superior?

Els alumnes que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior, i que disposin del títol de Batxillerat, no necessiten presentar-se a la Selectivitat. No obstant això, sempre intentem animar els estudiants de CAPER de segon de Batxillerat que es presentin a la fase general de les PAU durant el mateix curs.

Per què estudiar per a la Selectivitat quan es vol cursar un cicle formatiu de grau superior?

La nota Selectivitat o nota PAU (sobre 10 punts) s’obté de la mitjana ponderada del Batxillerat (60%) i de la nota mitjana obtinguda en la fase general (40%; cadascuna de les cinc assignatures de la fase general compten per igual). Per poder fer mitjana amb la nota de batxillerat, s’ha d’haver obtingut almenys un 4 en la fase general.

Imaginem que un alumne comença a cursar un cicle formatiu de grau superior sense haver-se presentat a la fase general de les PAU el curs anterior. Ara imaginem-nos que durant el curs decideix abandonar els estudis de cicle i decideix que l’any següent vol accedir, aquest cop sí, a la universitat. Doncs bé, en aquest cas, sí que necessitaria presentar-se a les proves de les PAU a les quals no es va presentar l’any passat, havent perdut l’oportunitat de presentar-se almenys a la fase general, quan tenia els temaris més “frescos”. Si s’hagués presentat i hagués obtingut un quatre o més en la fase general, aquesta nota se li hauria guardat indefinidament.

Quina nota he de treure a la selectivitat 2018 per superar-la?

La nota de les PAU resultant de la mitjana ponderada de Batxillerat i de la Fase General, ha de ser igual o superior a 5 perquè es consideri que les PAU han estat aprovades. L’avaluació batxillerat, o cosa que és el mateix, les qualificacions obtingudes en Batxillerat, són doncs de gran importància (60%), sobretot quan els alumnes vulguin accedir a graus universitaris que exigeixin ua nota d’admissió (de tall) alta.

Accés universitat i notes tall. La nota d’admissió universitat (sobre 14 punts) és la suma de la nota de les PAU més la suma de les notes obtingudes en la fase específica. Si la nota d’admissió supera la nota de tall, l’alumne podrà accedir al grau universitari sol·licitat. Cal destacar que per al càlcul de la puntuació de la fase específica, només es tindran en compte les dues assignatures amb major nota, sempre que la nota obtinguda en les mateixes hagi estat igual o superior a 5. Convé destacar que la cinquena assignatura de la fase general també ens servirà per puntuar a la fase específica sempre que s’hagi obtingut una puntuació igual o superior a 5 en aquesta.

Trobaràs més informació sobre les PAU 2018 a la pàgina web de la Generalitat.

He de preparar la selectivitat 2018 en alguna acadèmia?

Com que no hi ha dos alumnes iguals, és a dir, ni amb el mateix nivell inicial, ni amb el mateix ritme d’aprenentatge, ni amb els mateixos hàbits de treball a casa, a caper.cat apostem per cursos personalitzats de 2 a 5 alumnes, on cada alumne segueix el seu ritme d’aprenentatge, té els seus propis materials de treball seleccionats per CAPER, i té el seu propi pla d’estudi segons la seva capacitat de treball i temps disponible. Les explicacions que rep cada alumne són individualitzades, i procurem que durant part de la classe l’alumne s’esforci per si mateix en resoldre les activitats proposades pel professor per potenciar l’autonomia de treball.

A més, els cursos de preparació PAU de CAPER es caracteritzen per ser de màxima flexibilitat pel que fa a dates i horaris. Tant és així, que cada alumne inicia els cursos quan vol, i en funció de les setmanes que resten fins a la prova, caldrà prendre més o menys classes per setmana de cada assignatura.

En qualsevol cas, a CAPER fem revisions trimestrals del programa de treball de cada alumne, així que durant el curs anirem adaptant el nombre de classes al ritme de progrés de cada alumne. Finalment, tenim horaris disponibles tan de matí com de tarda, i obrim els dissabtes pel matí

La preparació PAU no és tasca homogènia pel que fa a assignatures a treballar, ja que cada alumne té les seves pròpies necessitats: hi ha alumnes que només han de preparar la fase general de les PAU, altres que només han de preparar la fase específica de la selectivitat, i finalment hi ha alumnes que han de preparar-tant la fase general com la fase específica.

A CAPER fem una entrevista inicial gratuïta amb l’alumne i / o pares per assessorar-los sobre la millor estratègia a seguir per a la preparació de les PAU.

Com acadèmia Selectivitat referent a Terrassa, hem de donar garanties a l’alumne que els professors que tindrà seran altament especialitzats per assignatura, i amb àmplia experiència preparant alumnes per a les PAU. A més, disposem d’una acurada selecció de recursos educatius que anem posant a disposició de l’alumne.

Per a més informació sobre la preparació PAU Terrassa amb CAPER, pots informar-te sobre els nostres cursos per preparar la selectivitat 2018 aquí.

Esperem que aquesta entrada us hagi resultat útil. I si us presenteu a les PAU 2018, molta sort!

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.