Introduïu la paraula a buscar

Curs preparació PAP abril (Prova d’aptitud personal)

Curs preparació PAP abril

Sobre el professor

Orientat a

El curs preparació PAP abril (Prova d’aptitud personal) va orientat a aquells alumnes volen accedir als graus de magisteri en educació infantil i Primària.  Per a fer-ho, cal que superin les proves PAP. Els curs per l’examen PAP es caracteritza per ser molt flexible en quant a horaris i dates de preparació. Cada alumne inicia els curs quan desitgi, i en funció dels mesos que restin fins la prova, agafarà més o menys classes per setmana de cada assignatura. Com que no hi ha dos alumnes iguals, és a dir, ni amb el mateix nivell inicial, ni amb el mateix ritme d’aprenentatge, ni amb els mateixos hàbits d’estudi, apostem per cursos personalitzats en grups de 2 a 5 alumnes, on cada alumna segueix el seu propi ritme d’aprenentatge i pla d’estudi. Les explicacions que rep cada alumne són totalment individualitzades.

Estructura de la prova

Hi ha dues convocatòries anuals: ordinària PAP abril i extraordinària PAP Juliol.
Les  PAP 2019 consten de 2 exàmens: 

 1. Competència comunicativa i raonament crític:
  1. Comprensió lectora
  2. Capacitat de síntesi i expressió escrita
  3. Domini del sistema lingüístic
 2. Competència logicomatemàtica:
  1. Secció de preguntes-respostes
  2. Problemes

 

Superació de les PAP

La qualificació final de les proves PAP és Apte/No apte.
La PAP es considera superada quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.
Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.
Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.
Es podran consultar els  resultats PAP 2019 a la pàgina d’accesnet.

Característiques

Versió PDF per imprimir o descarregar

Servei combinable amb:

Estadístiques de valoracions

0
0 out of 0
0 Estrelles
5 Estrelles 0
4 Estrelles 0
3 Estrelles 0
2 Estrelles 0
1 Estrelles 0

Comentaris

Encara no hi ha comentaris.

Sigues el primer en valorar “Curs preparació PAP abril (Prova d’aptitud personal)”

Dates Finals setembre a juny (flexible)
Horaris De dilluns a divendres de 9.30 a 10.45, 11 a 12.15, 15.55 a 17.10, 17.30 a 18.45 o de 19.05 a 20.20; dissabtes de 9.30 a 10:45 i de 11 a 12.15
Preus Matrícula: 30 €; Quotes mensuals segons es vingui d'1 a 4 classes setmanals: 61 € (1 c.s.), 112 € (2 c.s.), 151 € (3 c.s.), 181 € (4 c.s.).
Grups De 2 a 5 alumnes

Comparteix el curs