Introduïu la paraula a buscar

Curs preparació PAP juliol (Prova d’aptitud personal)

Curs de tècniques d'estudi

Sobre el professor

Orientat a

El curs preparació PAP juliol va orientat a alumnes amb el Batxillerat o un CFGS finalitzats, que necessiten superar les PAP per poder accedir a un Grau en Magisteri. El curs de preparació a les proves PAP (Prova d’aptitud personal) va orientat a aquells alumnes volen accedir als graus de magisteri en educació infantil i Primària.  Per a fer-ho, cal que superin les proves PAP. Els curs per l’examen PAP es caracteritza per ser molt flexible en quant a horaris i dates de preparació. Com que no hi ha dos alumnes iguals, és a dir, ni amb el mateix nivell inicial, ni amb el mateix ritme d’aprenentatge, ni amb els mateixos hàbits d’estudi, apostem per cursos personalitzats en grups de 2 a 5 alumnes, on cada alumna segueix el seu propi ritme d’aprenentatge i pla d’estudi. Les classes del curs són híbrides, combinant explicacions teòriques magistrals per part del professor amb pràctica i correccions individuals per part de l’alumna.

Estructura de la prova

Hi ha dues convocatòries anuals: ordinària PAP abril i extraordinària PAP Juliol.
Les  PAP 2019 consten de 2 exàmens: 

 1. Competència comunicativa i raonament crític:
  1. Comprensió lectora
  2. Capacitat de síntesi i expressió escrita
  3. Domini del sistema lingüístic
 2. Competència logicomatemàtica:
  1. Secció de preguntes-respostes
  2. Problemes

Continguts del curs

Competència comunicativa i raonament crític

 1. Repàs accentuació. Accent obert / tancat
 2. Ortografia I
 3. Ortografia II
 4. Apòstrof i dièresi
 5. Categories gramaticals. Repàs
 6. Pronominalització I
 7. Pronominalització II
 8. Barbarismes i altres errors lèxics
 9. Elaboració de textos: tipologia
 10. Elaboració de textos: propietats textuals I
 11. Elaboració de textos: propietats textuals II
 12. Comprensió lectora (tècniques, vocabulari, resums)
 13. Resolució de dubtes
 14. Preparació examen (repàs final)

Competència logicomatemàtica

 1. Repàs d’operacions sense calculadora: suma, resta, multiplicació i divisió, amb una o més xifres
 2. Operacions amb fraccions
 3. Càlcul amb hores, minuts i segons
 4. Conversió de magnituds
 5. Regles de 3:
  1. Proporcionalitat directa
  2. Càlcul de percentatges
 6. Factors de conversió
 7. Càlculs estadístics: mitjana aritmètica, moda i mediana
 8. Càlcul d’àrees i volums de figures simples
 9. Perspectives i visió espaial
 10. Interpretació de gràfics
 11. Probabilitat
 12. Introducció a les successions:
  1. Successions aritmètiques
  2. Successions geomètriques

 

Superació de les PAP

La qualificació final de les proves PAP és Apte/No apte.
La PAP es considera superada quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.
Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a 4 punts sobre deu.
Un cop superada globalment, la PAP tindrà validesa indefinida.
Es podran consultar els  resultats PAP 2019 a la pàgina del Portal d’Accés Universitats.

Característiques

 • Núm. de classes aconsellades: 28. 14 de competència comunicativa i raonament crític, i 14 de competència logicomatemàtica. Els alumnes que hagin fet matemàtiques a Batxillerat pot ser que necessitin menys classes.
 • Duració de cada classe: 1h 15′
 • Alumnes per classe: màxim 5.
 • Entrevista inicial gratuïta amb els pares i/o l’alumna per definir el programa de treball i donar assessorament.
 • Coordinació amb els pares i/o l’alumna a la meitat del curs.
 • Pla de deures per casa obligatori.
 • Materials:
  • a portar per part de l’alumne: estoig, llibres de text i apunts de les assignatures a treballar, i ordinador portàtil (si és necessari).
  • aportat per CAPER: carpesà de treball i recursos educatius complementaris.
 • Tot el professorat és titulat, té experiència docent i ha estat format en la metodologia CAPER. Els professors estan especialitzats per assignatura.
 • Models exàmens PAP 2017 competència comunicativa i logico-matemàtica.
 • Models exàmens PAP 2018 competència comunicativa i logico-matemàtica.
 • Models exàmens PAP 2019 competència comunicativa i logico-matemàtica.
 • Informació sobre ponderacions 2019.
 • Informació sobre les notes tall per accedir als diferents graus universitaris.

Dates i horaris

 • Horaris: de dilluns a dijous de 9h a 10.15h i de 10.30h a 11.45h (grup matins); o de dilluns a dijous de 16.30h a 17.45h i de 18h a 19.15h (grup tardes).
 • Dates: Del 25 de juny al 18 de juliol de 2019 (4 setmanes).
 • Si les setmanes que s’agafin no són consecutives, CAPER no es pot comprometre a mantenir els mateixos horaris ni professors.

Preus, pagaments i descomptes

 • Matrícula: 30 € (impressió de materials).
 • Curs complet: 308 € (28 classes x 11€/classe).
 • Pagaments en efectiu, tarja o domiciliats: 2 pagaments, el primer fins al 28/6 i el segon fins a l’11/7.
 • Descomptes: 10% germans (sobre la quota més baixa).

Dates importants

 • Matriculació a les PAP: del 9 al 15 de juliol (a càrrec de l’alumne).
 • Proves PAP: 19 de juliol, 15:30.
 • Aquest reforç es pot combinar amb qualsevol altre reforç o curs dels orientats a CF’s i Batxillerat.

Versió PDF per imprimir o descarregar

Curs PAP juliol 2019

Servei combinable amb:

Estadístiques de valoracions

0
0 out of 0
0 Estrelles
5 Estrelles 0
4 Estrelles 0
3 Estrelles 0
2 Estrelles 0
1 Estrelles 0

Comentaris

Encara no hi ha comentaris.

Sigues el primer en valorar “Curs preparació PAP juliol (Prova d’aptitud personal)”

Dates del 25 de juny al 18 de juliol de 2019 (4 setmanes)
Horaris de dilluns a dijous de 9h a 10.15h i de 10.30h a 11.45h (grup matins); o de dilluns a dijous de 16.30h a 17.45h i de 18h a 19.15h (grup tardes).
Preus Matrícula: 30 €; curs complet: 308 € (28 classes x 11€/classe)
Grups De 2 a 5 alumnes

Comparteix el curs