Introduïu la paraula a buscar

Durant el curs

CURSOS DURANT EL CURS

Veure Per

Mostrando todos los resultados 12

assessorament pedagògic
0

Assessorament pedagògic

Famílies que cerquen un espai de suport i orientació professional per fer front i elaborar un projecte d’actuació davant de situacions complexes dins l’àmbit educatiu, acadèmic i/o familiar.

curs accés cicles grau mitjà
0

Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà

Alumnes que volen preparar-se les proves per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà.

curs accés grau superior
0

Curs d’accés a cicles formatius de grau superior

Alumnes que volen preparar-se les proves per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

curs anglès a Primària
0

Curs d’anglès a Primària

Alumnes de 3r a 6è de Primària que volen aprendre anglès al seu ritme.

reforç per assignatura (estiu)
0

Curs d’ortografia i gramàtica catalana

20 classes de 75' Judit Hernández

Alumnes que volen millorar la seva base d’ortografia i gramàtica catalana.

0

Curs de gramàtica anglesa

20 classes de 75' Judit Hernández

Alumnes que volen millorar la seva base gramatical anglesa.

0

Curs de tècniques comprensió i expressió escrita

20 classes de 75' Judit Hernández

Alumnes que volen millorar el seu nivell de comprensió i expressió escrita.

Curs de tècniques d'estudi
0

Curs de tècniques d’estudi

De 15 a 20 classes de 75' Mireia Miró

Alumnes que volen millorar les seves tècniques d’estudi.

curs preparació pap abril
0

Curs PAP abril (específic)

Alumnes que volen preparar-se per les PAP (Proves d’aptitud personal).

curs pap abril
0

Curs PAP abril (tipus “reforç”)

Alumnes que volen preparar-se per les PAP (Proves d’aptitud personal).

curs selectivitat
0

Curs Selectivitat (PAU)

Alumnes que volen preparar-se per les PAU (Selectivitat) en qualsevol de les seves variants.

taller de prevenció de conductes addictives
0

Taller de prevenció de conductes addictives

Famílies que volen tenir informació clara i estratègies eficaces sobre els diferents tipus d’addiccions (mòbil, jocs en línia, drogues, etc.).