Buscar paraula clau

post

Oferta Formativa Estiu 2017

Oferta Formativa Estiu 2017

L’oferta formativa  de l’estiu 2017 es divideix en 4 grans blocs:

 • Reeducacions. Són classes d’una hora de duració adreçades a alumnes de Primària que volen reforçar la seva base lectoescriptora i matemàtica. Les reeducacions són impartides per mestres  amb estudis complementaris en psicologia, psicopedagogia, trastorns d’aprenentatge i similars. L’objectiu principal és assolir una bona base lectoescriptora i matemàtica que ajudarà als alumnes a millorar el seu rendiment en totes les àrees escolars.
 • Reforç. Són classes d’hora i quart de duració adreçades a diferents tipologies d’alumnes:
  1. Reforç per assignatura. Orientat a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat que volen millorar el nivell de qualsevol assignatura. A Primària i ESO normalment se solen prioritzar les assignatures instrumentals, és a dir, català, castellà, anglès i/o matemàtiques. A partir de Batxillerat hi ha alumnes que necessiten reforçar assignatures de la seva modalitat, tals com matemàtiques, física, química, biologia, dibuix tècnic, llatí, etc. També es tracta d’un reforç especialment indicat per aquells alumnes que hagin de repetir curs o que canviïn d’itinerari o modalitat.
  2. Reforç exàmens setembre. Orientat a alumnes d’ESO i primer de Batxillerat que tinguin exàmens al setembre. Són classes d’hora i quart de duració amb professors amb titulació universitària, àmplia experiència docent i especialitzats per assignatura. Donem molta importància al pla de deures i estudi personalitzat per poder completar tots els dossiers d’estiu i els temaris dels exàmens de setembre.
 • Cursos. Són cursos personalitzats adaptables al nivell inicial i ritme d’aprenentatge de cada alumne. Cada classe és d’hora i quart de duració.
  1. Curs Selectivitat setembre. Orientat a alumnes que s’han de presentar a la Selectivitat setembre. Com en el cas del reforç exàmens setembre, les classes són d’hora i quart i els professors són especialitzats per assignatura. Tots els professors tenen experiència a l’hora de preparar a alumnes per les PAU setembre, així que disposem de materials educatius complementaris de qualitat. L’alumne podrà escollir quines assignatures vol reforçar.
  2. Curs d’ortografia i gramàtica catalana. Orientat a alumnes d’ESO i Batxillerat que vulguin millorar la base ortogràfica i gramatical catalana. És un curs que recull tota l’ortografia i gramàtica bàsica catalana des de Primària fins a Batxillerat. Per un cantó, el curs consta d’esquemes teòrics molt visuals, i per l’altra, d’una bateria d’exercicis de diferents dificultats per practicar a classe i a casa. És un curs especialment indicat per aquells alumnes que curs rere curs mostren les mateixes dificultats a nivell ortogràfic i gramatical.
  3. Curs de gramàtica anglesa. Orientat a alumnes d’ESO i Batxillerat que vulguin millorar la base gramatical anglesa. Sense aquesta base gramatical és molt difícil arribar a assolir un bon nivell d’anglès. El curs consta d’esquemes a color visuals i d’una bateria d’exercicis per cada tema de diferents dificultats.
  4. Curs de raonament i càlcul matemàtic. Orientat a alumnes d’ESO i Batxillerat que vulguin millorar el raonament i càlcul matemàtic. És un curs que recull els temaris més importants des de Primària fins a finals de Batxillerat. La teoria es presenta de la forma més sintètica i entenedora possible, i va acompanyada d’un seguit d’exercicis de diferents dificultats per practicar a classe i a casa.
 • Tallers. Són tallers dissenyats per aprendre cercant la vessant més pràctica i lúdica.
  1. Taller “Les matejocs del món” (novetat). Orientat a alumnes de Primària que vulguin aprendre matemàtiques jugant! Es construeixen els jocs i després s’hi juga. Són jocs escollits per treballar especialment la part més abstracta i de raonament de les matemàtiques.
  2. Taller d’expressió escrita (novetat). Orientat a alumnes d’ESO i Batxillerat que vulguin millorar l’expressió i comprensió escrita. Aquest taller és una eina d’ajuda per totes aquelles assignatures que demanen un treball intensiu amb textos: històries, literatures, filosofia, etc.

No hi ha comentaris

Afagir un comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.